Firefox 55 Yêu cầu hệ thống

Windows

 • Windows XP SP2
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 8

Phần cứng tối thiểu

 • Pentium 4 hoặc bộ xử lý mới hơn có hỗ trợ SSE2
 • 512MB RAM
 • 200MB dung lượng ổ đĩa cứng

Xin lưu ý rằng mặc dù phiên bản Windows Vista và Windows 7 32-bit và 64-bit có thể được dùng để chạy Firefox 55, chỉ phiên bản Firefox 55 32-bit được hỗ trợ vào lúc này.

Mac

 • Mac OS X 10.6
 • Mac OS X 10.7
 • Mac OS X 10.8

Phần cứng tối thiểu

 • Máy Macintosh có bộ xử lý Intel x86
 • 512 MB RAM
 • Đĩa cứng trống 200 MB

Bằng cách nhấp Tải ngay, bạn đồng ý với Điều khoản and Quy định về Sự Riêng tư cho Thanh công cụ.

Mozilla, Firefox, và logo Firefox là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Mozilla.