ทำงานร่วมกับ Yahoo Toolbar, Search และ Homepage
ดาวน์โหลด

Mozilla, Firefox และโลโก้ Firefox คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของ Mozilla